Contact Us

Contact person: Manager Li

Sales hotline: 0516-86607758

After-sales hotline :

Tricycle battery: 13573340054 (Yang)

Forklift  battery: 18451555796 (Liu)

Fax: 0516-86607785
Address: Pizhou High-tech Zone, Xuzhou City, Jiangsu Provincelocations:Home >  Contact Us

 Sales Network

Name

Position

Telephones

Sales Area

Wenfeng Li

Sales Manager 

18762211266

Director of Sales internal service

Jiaojiao Li

Sales Internal Service

17751957069

Sales Internal Service

The Sales Network of Battery For Electric Tricycle

Dekang Yang

District Manager of Tricycle Battery

18705220718

Jiangsu, Anhui, Jiangxi

Maodong Chen

District Manager of Tricycle Battery

18653338202

Shandong, Hebei, Qinghai, Gansu, Ningxia, Xinjiang, West and middle Inner Mongolia

Wei Shen

Sales Manager of Tricycle Battery

18705220717

Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, Hunan, Hubei, Henan

The Sales Network of Battery For Forklift And Sightseeing Vehicles

Youyin Zhu

Sales Manager of Forklift Battery

17696573005

Jiangsu, Zhejiang, Shanghai

Yong Cheng

Sales Manager of Forklift Battery

18753320268

Shandong, Henan, Beijing, Tianjin, Hebei, Heilongjiang, Jilin, Liaoning